Kadında Cinsel İşlevsizlik

Kadında Cinsel İşlevsizlik

Erkeğin, kadınların tüm olası cinsel işlevsizliklerini tanımlaman için kullandığı tek bir sözcük vardı bir zamanlar: Frijid. Yani soğukluk. (Frijid:
Latince soğukluk anlamına gelen “frigidus”dan türemiştir.) Bugün belirsiz ve küçültücü olan bu terimin,artık kabul edilebilirliğinin kalmadığını biliyoruz.
Aslında erkeğin ve kadının cinsel tepkilerinin tamamen birbirine benzediği gibi,kadınların cinsel yetersizlikleri de benzerdir. İşte bu yüzden her iki cinse
de uygun düşebilecek bir terminolojiye gereksinim duyuyoruz. Modern seks araştırmacıları,kadın olsun erkek olsun,her ikisinin de cinsel tepkilerindeki
işlevsizliklerin üç ana yolda ortaya çıktığı göstermişlerdir:
1-Cinsel organların gerekli ilk tepkiyi mardin escort
gösterememesinden dolayı birleşmenin başlayamaması,her iki cinste uyarım eksikliği(kadında vajinizm.)
2-Eşlerden her ikisinin,ya da birisinin durumu nedeniyle orgazmın ya çok erken ya da çok geç olması sonucu,birleşmenin boşa gitmesi.
3-Hiç orgazma ulaşılamaması(orgazm yokluğu.)

Yorum yapın